top of page

Keramice jsem se začal věnovat někdy kolem roku 1990, kdy jsem si víceméně ze zvědavosti koupil kopací hrnčířský kruh. V té době panoval v Čechách obecný nedostatek nádobí vhodného ke konzumaci čaje a tento můj zájem mě přivedl nejprve k výrobě čajových misek a konvic, jichž jsem od té doby měl možnost zhotovit tisíce kusů, což mi pomohlo osvojit si bravuru v ovládání hlíny nezbytnou ke svobodné tvorbě.

Ve své hrnčířské tvorbě vycházím ze stejných principů, jako v mé práci sochařské, totiž, že předměty, kterými jsme obklopeni a kterých se dotýkáme, spoluutvářejí naše životy. Proto je nutné přistupovat k tvorbě s nejvyšší odpovědností. Hlavní zásadou je snaha o redukci formy, neboť zjednodušení nutně vede mysl ke klidu a klidná mysl poskytuje člověku úlevu.

Z hlíny tvořím jak užitné předměty pro stolování, jako jsou talíře, šálky, misky a mísy, čajové konvice a vázy, tak i objekty čistě uměleckého charakteru – keramické sochy vhodné do interiéru. Všechny kusy, včetně užitných, jsou originály vytvořené pouze mýma rukama na hrnčířském kruhu, bez použití jakýchkoli šablon nebo forem. Každý kus je tedy odlišný. Užitnou keramiku vypaluji většinou při teplotách okolo 1250°C, což umožňuje její běžné používání v moderní domácnosti včetně mytí v myčce nádobí.

bottom of page