top of page

Cyril Hančl se narodil r. 1964. Žije v Praze-Písnici, kde ve svém ateliéru tvoří keramiku a sochy z kamene nebo kovu. Je absolventem SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích a základy práce s hrnčířským kruhem si osvojil v 90. letech v malostranské dílně vedené mistrem Františkem Švancarem.
 

Sochařské tvorbě se věnuje přibližně od r. 1980. Pracuje většinou s přírodním kamenem, mezi jeho nejoblíbenější materiály patří mramor, žula, nebo vápenec, ale používá i jiné materiály, jako např. železo, bronz, keramiku nebo dřevo. Pro jeho sochy je typická umírněnost, cit pro materiál a pečlivá práce s detaily. Sochy přitom nezapřou silnou inspiraci přírodou – odhalují krásu stvořeného. Stejně jako v přírodě je samou podstatou Cyrilových soch jejich emocionální rozměr a energie, které jim propůjčují jejich viditelný tvar. 

Keramika Cyrila Hančla vyniká vysokou estetickou i užitnou hodnotou. Charakteristické minimalisticky pojaté tvary dávají vyniknout pečlivě vybíraným keramickým materiálům a glazurám, které míchá do vlastních odstínů. Pracuje s tradičním materiálem, který svým zpracováním posouvá do současného kontextu. Každý jednotlivý kus vzniká přímo na hrnčířském kruhu bez použití šablon nebo forem a je tedy unikátním dílem.

Kromě vlastní sochařské tvorby a umělecké i užitné keramiky se Cyril Hančl věnuje také restaurování soch a kamenných prvků v architektuře.

"Ve své hrnčířské tvorbě vycházím ze stejných principů, jako v mé práci sochařské, totiž, že předměty, kterými jsme obklopeni a kterých se dotýkáme, spoluutvářejí naše životy. Proto je nutné přistupovat k tvorbě s nejvyšší odpovědností a být neustále, pokud možno, soustředěný a neslevovat ze svých zásad. Hlavní zásadou je snaha o redukci formy, neboť zjednodušení nutně vede mysl ke klidu a klidná mysl poskytuje člověku úlevu.

K hrnčířství mě přivedl obecný nedostatek nádobí vhodného ke konzumaci čaje, který panoval v Čechách asi před 35 lety. Od té doby jsem měl možnost zhotovit několik tisíc kusů čajových konvic a misek, což mi pomohlo osvojit si bravuru v ovládání hlíny nezbytnou ke svobodné tvorbě.

Nyní sleduji křivku uvnitř misky a křivku vnější, ty se spojují na hraně, které se dotknou rty."

VÝSTAVY

2022

Z pálené hlíny, kamene a kovu

Galerie Muzea berounské keramiky

Beroun

2015

Umění ve městě / Art in the city
České Budějovice a Hluboká nad Vltavou
sochy / sculptures

Galerie Mariánská / Mariánská gallery
České Budějovice
obrazy / paintings

2014

Vinohradský Pavilon Design Store / Mario Wild Flowers, Praha
stálá prodejní expozice / permanent sale exposition

2013

Temná hmota v Galerii Pokorná, Praha / Dark Matter at Pokorná Gallery

2008

8 obrazů a 1 socha, Praha, Baptistický sbor Topolka / 8 paintings & 1 sculpture


3+4, Praha, Galerie Pokorná

sochy a obraz

2004

New York, SOFA Strasbourg, St’art

2003

Přírůstky / New Additions, Praha, Galerie Pokorná

sochy


Miami, Art Miami

sochy


West Palm Beach, ArtForm

sochy


New York, SOFA

sochy

2002

New York, SOFA

sochy


Chicago, SOFA

sochy

2001

Sochy / Sculptures, Praha, Galerie na Jánském vršku
New York, SOFA
Chicago, SOFA

1997

Letní zahradní výstava, Praha / Summer Garden exhibition, Prague

1992

Galerie na radničních schodech, Praha, Pražský hrad / Prague Castle Stairs gallery, Prague

1989

Letní zahradní výstava, Praha / Summer Garden exhibition, Prague

REALIZACE DO ARCHITEKTURY

 

2005

Praha, Kolowratský palác – kopie barokních figur a váz

Prague, Kolowrat Palace – copies of the baroque stone figures

1998

Praha, Karlův most – kopie sochy Svaté Ludmily

Prague, Charles Bridge – copy of the statue of Saint Ludmila

1991 – 1994

Praha, restaurování domu u Kamenného zvonu
Prague, The House At the Stone Bell – restoration of medieval palace

1985 – 1990

Praha, restaurování budovy Národního divadla
Prague, The National Theatre restoration

bottom of page